Contact

Monade
Jamy Frencken
Eindhoven
Telefoonnummer: 06-27845954
email: jamy@monade.nu


    Sessies komen niet in aanmerking voor vergoeding door zorgverzekeraars

    Voor medisch advies moet je altijd terecht bij een deskundige. Een sessie kan nooit een medisch advies van een arts of een medisch deskundige vervangen.