Vonkje van Licht


Deze Lemurische Zaad Kristallen liggen op te laden. Ondertussen communiceren ze in stilte met elkaar, als je goed kijkt zie je de uitwisseling. Klaar om geactiveerd te worden met een Vonkje van Licht.

Een aantal jaren geleden, in de opleiding Zielsprogressie Therapeut werd ik meegenomen naar de Tijd van Lemurië. Ik zag mezelf als vrouw of eigenlijk als klein meisje Sprankels van Licht naar de mensen strooien. Deze Sprankels stroomden oneindig uit mijn handen. Door de wind werden deze meegenomen en kwamen ze als een vonkje terecht in de harten van mensen en op plekken op de aarde waar donkerte aanwezig was.

Ik werd er aan herinnerd dat mijn ‘werk’ op deze aarde eruit bestaat om zoveel mogelijk Vonkjes van Licht te verspreiden. Om het veld van Monadische Liefde aan te bieden en hiermee de trilling bij mensen, dieren, planten en hierdoor automatisch van de aarde te verhogen.

Dit Lemurisch Zaad Kristal resoneert met het hologram in je Hoger Hart waardoor je herinnerd wordt aan jouw Blauwdruk. Het bevat het Licht van de Bron in volle potentie. Een hologram kan je je voorstellen als een driedimensionale vorm waarin informatie opgeslagen is. Als deze vorm wordt geactiveerd in je Hoger Hart dan worden de Lichtcodes en Lichtfrequenties vrijgegeven van jouw verbinding met de Bron.

In dit Lemurisch Zaad Kristal kan ik een Vonkje van Licht speciaal voor jou activeren. A Sparkle of Light! En het is dit Vonkje wat jou ondersteuning biedt op het gebied waar jij dit in het Hier en Nu nodig hebt. Het is een (regenboog)brug om je Lichaamsbewustzijn te verhogen zodat je Zielsbewustzijn kan incarneren.

Shine!

Bijdrage: 25,25 euro inclusief verzendkosten binnen Nederland